När leksaker pratar

Last modified date

Leksaker som kommunicerar med barnet genom att sjunga och prata finns i många olika former. Det kan vara robotar, dockor, djur och dinosaurier. Barnet lär sig om känslor samt ord, och ofta uppmanar leksaken barnet att göra något speciellt, exempelvis att lyfta leksaken, prata eller vända på den. När barnet gör som leksaken sagt kommer ett gensvar från leksaken, och på så vis uppstår en kommunikation.

När ett barn tar hand om ett interaktiv djur som behöver kissa, gå på promenad och borstas i pälsen så lär dem sig även hur man ska ta hand om ett riktigt djur. På samma sätt lär sig barn om skötsel av små barn genom att plocka upp och vagga en docka som gråter, och genom att ge dockan en flaska i munnen när dockan uttrycker hunger.

Robotdjur är en form av interaktiv leksak och kan ofta lekas med av både vuxna och barn. Den finns i mindre och mer avancerade varianter. Till skillnad från de flesta interaktiva leksaker som finns i leksaksbutiken så har robotdjur oftast inte päls utan är gjorda av plast. De är också mer avancerade än de flesta vanliga leksaker, och kan följa order och kommunicera mer. Av den anledningen har dem ofta fungerat bra som leksak och sällskap till äldre ensamma människor.

amy