Pedagogiska leksaker

Last modified date

Pedagogiska leksaker är ett smart verktyg för att hjälpa barn att lära sig genom lek. De stimulerar utveckling och logik genom att uppmuntra barnet att lära sig om världen, och hur saker och ting i den fungerar. De lär barnen genom att de kan utforska nya saker, väcker nyfikenhet att lära sig mer om ett ämne, och uppmuntrar också till samspel barn emellan.

Pedagogiska leksaker kan se ut på olika sätt. Det kan vara byggklossar, små kök eller dockor. Inte sällan lär de barnen hur den vuxna världen fungerar, med matlagning, tvätt och konstruktion av hus och trafik. Det finns dockor med blixtlås och knäppning i kläderna som barnen kan använda för att öva, eller böcker med olika material som hjälper barnen att förstå hur olika saker känns mot huden.

En del pedagogiska leksaker är även utformade så att de lär barnet om ett särskilt ämne, exempelvis arkeologi. Då kan barnet få gräva, hacka och borsta fram små stenar och fossiler ur sten och sand, och lär sig om arkeologi samtidigt som motoriken utvecklas.

Det har länge diskuterats vad exakt som kan räknas som pedagogiskt när det gäller leksaker och åsikterna är olika beroende på vem man frågar. Något som är centralt är dock att utveckling på ett eller annat sätt ska vara i fokus. En leksak som inte bidrar till lärande är i sig inte pedagogisk då den inte är utvecklande. Å andra sidan är barn otroligt fantasifulla och kan ofta skapa nya scenarion med de verktyg de har till hands.

Föräldrar kan ofta uppleva stress när det gäller att kunna ge sina barn det allra bästa så att barnen kan utvecklas på bästa möjliga sätt, och söker ofta efter pedagogiska leksaker i hopp om att barnen ska lära sig allt de behöver på ett effektivt sätt. Det kan vara en tröst att komma ihåg att barn är fantastiska på att med hjälp av sin fantasi göra den enklaste leksaken till ett pedagogiskt underverk. Vardagliga saker som matlagning kan enkelt bli pedagogiska när barnet får hjälpa till. Det är fullt möjligt att uppmuntra ett barn till pedagogisk lärande utan att det blir dyrt eller ens tar så mycket tid.

Barn har olika pedagogiska behov i olika åldrar. Små barn kan öva på att bygga med klossar, och kanske lär de sig så småningom att knäppa en knapp i en bit tyg. Efter ett par år klarar barnen ofta av att bygga enklare pussel, och börjar att bygga med magnetiska brickor och lego. Något äldre barn uppskattar ofta leksaker som är mer vetenskapliga, och då kan det vara spännande att utforska det som finns långt bort eller det lilla som vanligtvis inte syns. Mikroskop och teleskop är då bra pedagogiska leksaker.

amy