Lek och lär

Interaktiv lekInteraktiv lek

Leksakernas historiaLeksakernas historia

Pedagogiska leksaker

Pedagogiska leksaker är ett smart verktyg för att hjälpa barn att lära sig genom lek. De stimulerar utveckling och logik genom att uppmuntra barnet att lära sig om världen, och hur saker och ting i den fungerar. De lär barnen genom att de kan utforska nya saker, väcker nyfikenhet att lära sig mer om ett ämne, och uppmuntrar också till samspel barn emellan.

Pedagogiska leksaker kan se ut på olika sätt. Det kan vara byggklossar, små kök eller dockor. Inte sällan lär de barnen hur den vuxna världen fungerar, med matlagning, tvätt och konstruktion av hus och trafik. Det finns dockor med blixtlås och knäppning i kläderna som barnen kan använda för att öva, eller böcker med olika material som hjälper barnen att förstå hur olika saker känns mot huden.

En del pedagogiska leksaker är även utformade så att de lär barnet om ett särskilt ämne, exempelvis arkeologi. Då kan barnet få gräva, hacka och borsta fram små stenar och fossiler ur sten och sand, och lär sig om arkeologi samtidigt som motoriken utvecklas.

Det har länge diskuterats vad exakt som kan räknas som pedagogiskt när det gäller leksaker och åsikterna är olika beroende på vem man frågar. Något som är centralt är dock att utveckling på ett eller annat sätt ska vara i fokus. En leksak som inte bidrar till lärande är i sig inte pedagogisk då den inte är utvecklande. Å andra sidan är barn otroligt fantasifulla och kan ofta skapa nya scenarion med de verktyg de har till hands.

Föräldrar kan ofta uppleva stress när det gäller att kunna ge sina barn det allra bästa så att barnen kan utvecklas på bästa möjliga sätt, och söker ofta efter pedagogiska leksaker i hopp om att barnen ska lära sig allt de behöver på ett effektivt sätt. Det kan vara en tröst att komma ihåg att barn är fantastiska på att med hjälp av sin fantasi göra den enklaste leksaken till ett pedagogiskt underverk. Vardagliga saker som matlagning kan enkelt bli pedagogiska när barnet får hjälpa till. Det är fullt möjligt att uppmuntra ett barn till pedagogisk lärande utan att det blir dyrt eller ens tar så mycket tid.

Barn har olika pedagogiska behov i olika åldrar. Små barn kan öva på att bygga med klossar, och kanske lär de sig så småningom att knäppa en knapp i en bit tyg. Efter ett par år klarar barnen ofta av att bygga enklare pussel, och börjar att bygga med magnetiska brickor och lego. Något äldre barn uppskattar ofta leksaker som är mer vetenskapliga, och då kan det vara spännande att utforska det som finns långt bort eller det lilla som vanligtvis inte syns. Mikroskop och teleskop är då bra pedagogiska leksaker.

Leksaker och funktionshinder

Alla barn har olika hjärnor, och vissa barn har hjärnor som innebär vissa gåvor och svårigheter. När ett barns hjärna tar in intryck från omvärlden på ett särskilt sätt, eller omvandlar information annorlunda, så kan det vara bra att veta att det finns leksaker som stimulerar de här barnens hjärnor på allra bästa sätt så att de kan ta fram sina superkrafter på bästa sätt.

Det finns en uppsjö av sinnesstimulerande leksaker för barn som befinner sig inom det autistiska spektrumet. Just sinnesstimulerande leksaker har visat sig vara effektiva för att hjälpa autistiska barn dels därför att de är stimulerande i sig, och dels därför att leksakerna hjälper barnen att vänja sig vid sensoriska upplevelser. Sinnesstimulerande leksaker är saker som stimulerar barnets fem sinnen; känsel, hörsel, luktsinne, syn och smak.

Exempel på sinnesstimulerande leksaker kan vara pruttlera eller slajm som stimulerar känsel samtidigt som den väldigt ofta tillverkas i glada färger, och ibland även har goda dofter. Tuber med flytande glitter i kan även vara intressant, eller något så enkelt som barr, sand och kottar ute i naturen. För de som vill finns magisk sand att köpa. Det är en färgglad och skimrande sand som vid första anblicken ter sig som vanlig sand, men som innehåller silikon som får de små sandkornen att fästa sig i varandra och ger en effekt av att formas som lera. Genom att använda sinnesstimulerande leksaker uppmuntras barnet som kanske annars är känsligt för sensoriskt stimuli att utforska sina sinnen på ett tryggt sätt.

För barn med ADD/ADHD så uppskattas ofta leksaker som håller fingrar och kropp igång, och som hjälper barnet genom medvetet fokus på en särskild punkt, exempelvis en leksak. En leksak som blivit populär är så kallade fidget spinners då fokus hålls på att snurra leksaken i omgångar. Andra leksaker som är effektiva är lera att klämma på, plattor med plastbubblor att trycka på, eller leksaker som går att skruva på.

Det har visat sig att aktivitet med leksaker som kräver fokus på det här sättet stimulerar hjärnans förmåga att producera bland annat dopamin. Då dopamin leder till högre koncentrationsförmåga så bidrar leken i sig till att hjärnan så småningom kan fokusera bättre. Det är ett bra exempel på när en leksak blir till ordentlig hjärngymnastik.

Musik och dans

Redan när barn är mycket små börjar de ofta banka, trumma och nynna små melodier. De dansar och sjunger, och ibland kanske de även spelar lite luftgitarr. Det går att hitta musikinstrument i butikerna även för de allra minsta barnen. Det första instrumentet kan komma att bli en skallra, xylofon, eller en bjällra.

Genom lek med musikinstrument och sång kan barnet lära sig att utveckla sitt språk. Upprepningen av ord i sången gör orden lättare att minnas. I musiken kan även olika barn mötas oavsett vilket språk de talar, och förstå varandra på ett nytt sätt. Det kan vara ett sätt att uttrycka sig när orden inte alltid räcker till eller ett sätt att uttrycka känslor på ett annorlunda vis.

Det går att spela många musikinstrument samtidigt som man dansar så som maracas, bjällror och gitarr, men vill man istället dansa mer fritt så kan gymnastikband vara en rolig leksak. Det är ett långt och ibland färgglatt band som är fäst på en pinne. Det ser ut som en vimpel. När man svänger med pinnen i luften i cirklar eller rör den fram och tillbaka i luften skapas vågor och mönster i bandet. Gymnastikband uppmuntrar bland annat koordination och kroppsmedvetenhet.

Både stora och små bollar hjälper till med att bygga upp motoriken. Gymnastikbollar övar upp balansen medan bollar med ojämn yta, och bollar som är fyllda med glitter eller confetti stimulerar sinnena, och kan då användas som sinnestimulerande leksaker. Även hoppbollar som ofta har handtag man håller i för att sitta kvar på bollen är roliga, och kan ofta användas redan i tidig ålder då handtagen förhindrar att barnet ramlar av bollen.

När leksaker pratar

Leksaker som kommunicerar med barnet genom att sjunga och prata finns i många olika former. Det kan vara robotar, dockor, djur och dinosaurier. Barnet lär sig om känslor samt ord, och ofta uppmanar leksaken barnet att göra något speciellt, exempelvis att lyfta leksaken, prata eller vända på den. När barnet gör som leksaken sagt kommer ett gensvar från leksaken, och på så vis uppstår en kommunikation.

När ett barn tar hand om ett interaktiv djur som behöver kissa, gå på promenad och borstas i pälsen så lär dem sig även hur man ska ta hand om ett riktigt djur. På samma sätt lär sig barn om skötsel av små barn genom att plocka upp och vagga en docka som gråter, och genom att ge dockan en flaska i munnen när dockan uttrycker hunger.

Robotdjur är en form av interaktiv leksak och kan ofta lekas med av både vuxna och barn. Den finns i mindre och mer avancerade varianter. Till skillnad från de flesta interaktiva leksaker som finns i leksaksbutiken så har robotdjur oftast inte päls utan är gjorda av plast. De är också mer avancerade än de flesta vanliga leksaker, och kan följa order och kommunicera mer. Av den anledningen har dem ofta fungerat bra som leksak och sällskap till äldre ensamma människor.

Dockteater

En dockteater är en uppsättning leksaker som ofta består av byggnadsfasad som dockorna leker igenom, samt olika sorters dockor. Det går att tillverka en egen teaterbyggnad med hjälp av en bit kartong, bygga samman en av trä, eller köpa en färdigbyggd. Dockorna går ofta också att tillverka på egen hand, men kan även dem köpas i butik.

En handdocka liknar en strumpa som man drar över handen. Den kan vara dekorerad med ögon, mun och ibland lite hår. Det finns även kasperdockor, som är en hel docka med kläder som man stoppar handen i, och på så sätt styr dockan, käppdockor som hålls upp och styrs med pinnar, skuggdockor gjorda av papp där rörelser sker genom att man rör dockan och skapar skuggor mot en skärm, och marionettdockor som hålls upp med hjälp av trådar fästa på träpinnar som man håller ovanför dockan. Själva teatern dockorna leker i kan vara gjord av plast eller kartong och ser lite ut som en tv där dockorna leker i rutan.

Det går att leka dockteater med eller utan en teaterbyggnad, och dockorna kan kommunicera med varandra, med publiken eller en kombination av båda.

Leksaker genom tiderna

Leksaker har troligtvis alltid funnits i en eller annan form då människor alltid haft ett behov av att plocka och leka med saker, men även haft behov av att få utlopp för sin fantasi. Man har vid utgrävningar kunnat hitta leksaker som daterats till flera tusen år tillbaka i tiden. Från början var leksakerna enkla, men man har kunnat hitta både dockor, bollar och små figurer vid mycket gamla utgrävningar, vissa daterade till flera tusen år f.Kr. Material som ofta användes vid tidig tillverkning av leksaker var bland annat lera och trä.

En leksak som blivit något mytomspunnen är jo-jon. Under en period cirkulerade rykten om att jo-jon var ett gammalt vapen från Fjärran östern, men det finns inga underlag för det, och man har inte kunnat finna information för att styrka den här uppgiften.

Även om leksaker tillverkats på egen hand under mycket lång tid så var det inte förrän på 1800-talet som leksaksproduktionen i Sverige tog fart på riktigt. Under 1800-talet och tidiga 1900-talet tillverkades i Sverige främst leksaker av tenn, trä och plåt. Det numera populära leksaksmärket Brio var ursprungligen ett företag som tillverkade möbler, och det var inte ovanligt att just möbelföretag började med leksaksproduktion.

En del leksaker har med tiden fått en helt annan användning än hur dem ursprungligen var tänka att användas. Pusslet var från början en karta som klipptes sönder under en lektion i geografi. Play-Doh lera framställdes från början för att rengöra tapeter, speciellt i området kring en öppen spis där sot gärna samlades och smutsade ner väggarna.

Dockans historia

Den äldsta dockan som någonsin hittats tros vara ca 4500 år gammal, grävdes fram i Sibirien och hade tillverkats av täljsten. Det har även hittats ungefär lika gamla dockor i Italien som tros ha använts som leksaker. Många av de gamla dockor man funnit vid utgrävning tros dock inte ha varit leksaker utan istället ting som användes vid olika ceremonier. Dockor har genom historien använts som magiska saker, ibland inom voodoo och för att skydda. Vissa ansågs föra med sig tur och lycka.

I Nürnberg i södra Tyskland fanns det dockmakare redan på 1400-talet. Många av de dockor och andra leksaker som tillverkades i Nürnberg skickades ut till andra länder i Europa så småningom.

Ett av de äldsta dockhus som finns kvar i relativt gott skick har 15 rum och över 1000 delar. Det tros vara daterat till 1639. Dockhuset har blivit känt som ”Stromers dockhus”. Det är namngivet efter personen som tog det med sig till det nationella museet i Nürnberg. Där står det ännu idag. Många av de dockhus som byggdes mellan 1600-talet och 1900-talet var otroligt detaljrika, dyra och tog upp mot 20 år att tillverka.

Hör gärna av dig till Buslabbet här om du har frågor eller vill ha mer information

Unikt och intressant om leksakerUnikt och intressant om leksaker

kalle