Leksaker och funktionshinder

Last modified date

Alla barn har olika hjärnor, och vissa barn har hjärnor som innebär vissa gåvor och svårigheter. När ett barns hjärna tar in intryck från omvärlden på ett särskilt sätt, eller omvandlar information annorlunda, så kan det vara bra att veta att det finns leksaker som stimulerar de här barnens hjärnor på allra bästa sätt så att de kan ta fram sina superkrafter på bästa sätt.

Det finns en uppsjö av sinnesstimulerande leksaker för barn som befinner sig inom det autistiska spektrumet. Just sinnesstimulerande leksaker har visat sig vara effektiva för att hjälpa autistiska barn dels därför att de är stimulerande i sig, och dels därför att leksakerna hjälper barnen att vänja sig vid sensoriska upplevelser. Sinnesstimulerande leksaker är saker som stimulerar barnets fem sinnen; känsel, hörsel, luktsinne, syn och smak.

Exempel på sinnesstimulerande leksaker kan vara pruttlera eller slajm som stimulerar känsel samtidigt som den väldigt ofta tillverkas i glada färger, och ibland även har goda dofter. Tuber med flytande glitter i kan även vara intressant, eller något så enkelt som barr, sand och kottar ute i naturen. För de som vill finns magisk sand att köpa. Det är en färgglad och skimrande sand som vid första anblicken ter sig som vanlig sand, men som innehåller silikon som får de små sandkornen att fästa sig i varandra och ger en effekt av att formas som lera. Genom att använda sinnesstimulerande leksaker uppmuntras barnet som kanske annars är känsligt för sensoriskt stimuli att utforska sina sinnen på ett tryggt sätt.

För barn med ADD/ADHD så uppskattas ofta leksaker som håller fingrar och kropp igång, och som hjälper barnet genom medvetet fokus på en särskild punkt, exempelvis en leksak. En leksak som blivit populär är så kallade fidget spinners då fokus hålls på att snurra leksaken i omgångar. Andra leksaker som är effektiva är lera att klämma på, plattor med plastbubblor att trycka på, eller leksaker som går att skruva på.

Det har visat sig att aktivitet med leksaker som kräver fokus på det här sättet stimulerar hjärnans förmåga att producera bland annat dopamin. Då dopamin leder till högre koncentrationsförmåga så bidrar leken i sig till att hjärnan så småningom kan fokusera bättre. Det är ett bra exempel på när en leksak blir till ordentlig hjärngymnastik.

amy