Musik och dans

Last modified date

Redan när barn är mycket små börjar de ofta banka, trumma och nynna små melodier. De dansar och sjunger, och ibland kanske de även spelar lite luftgitarr. Det går att hitta musikinstrument i butikerna även för de allra minsta barnen. Det första instrumentet kan komma att bli en skallra, xylofon, eller en bjällra.

Genom lek med musikinstrument och sång kan barnet lära sig att utveckla sitt språk. Upprepningen av ord i sången gör orden lättare att minnas. I musiken kan även olika barn mötas oavsett vilket språk de talar, och förstå varandra på ett nytt sätt. Det kan vara ett sätt att uttrycka sig när orden inte alltid räcker till eller ett sätt att uttrycka känslor på ett annorlunda vis.

Det går att spela många musikinstrument samtidigt som man dansar så som maracas, bjällror och gitarr, men vill man istället dansa mer fritt så kan gymnastikband vara en rolig leksak. Det är ett långt och ibland färgglatt band som är fäst på en pinne. Det ser ut som en vimpel. När man svänger med pinnen i luften i cirklar eller rör den fram och tillbaka i luften skapas vågor och mönster i bandet. Gymnastikband uppmuntrar bland annat koordination och kroppsmedvetenhet.

Både stora och små bollar hjälper till med att bygga upp motoriken. Gymnastikbollar övar upp balansen medan bollar med ojämn yta, och bollar som är fyllda med glitter eller confetti stimulerar sinnena, och kan då användas som sinnestimulerande leksaker. Även hoppbollar som ofta har handtag man håller i för att sitta kvar på bollen är roliga, och kan ofta användas redan i tidig ålder då handtagen förhindrar att barnet ramlar av bollen.

amy