Dockans historia

Last modified date

Den äldsta dockan som någonsin hittats tros vara ca 4500 år gammal, grävdes fram i Sibirien och hade tillverkats av täljsten. Det har även hittats ungefär lika gamla dockor i Italien som tros ha använts som leksaker. Många av de gamla dockor man funnit vid utgrävning tros dock inte ha varit leksaker utan istället ting som användes vid olika ceremonier. Dockor har genom historien använts som magiska saker, ibland inom voodoo och för att skydda. Vissa ansågs föra med sig tur och lycka.

I Nürnberg i södra Tyskland fanns det dockmakare redan på 1400-talet. Många av de dockor och andra leksaker som tillverkades i Nürnberg skickades ut till andra länder i Europa så småningom.

Ett av de äldsta dockhus som finns kvar i relativt gott skick har 15 rum och över 1000 delar. Det tros vara daterat till 1639. Dockhuset har blivit känt som ”Stromers dockhus”. Det är namngivet efter personen som tog det med sig till det nationella museet i Nürnberg. Där står det ännu idag. Många av de dockhus som byggdes mellan 1600-talet och 1900-talet var otroligt detaljrika, dyra och tog upp mot 20 år att tillverka.

amy